Verwijzing door uw tandarts

De moderne tandheelkunde kent tegenwoordig vele specialisaties. Tandarts-specialisten hebben na het afronden van hun opleiding tot tandarts meestal vele jaren een opleiding gevolgd. Vaak vestigen zij zich daarna in zogenaamde verwijspraktijken waar zij alleen nog hun specialisatie uitoefenen.

Uw tandarts is ook bekwaam in de vele vakgebieden. Toch kan het voorkomen dat er zich een zodanig specifiek geval voordoet, dat uw tandarts het nodig acht u hiervoor te verwijzen naar een tandarstspecialist op dat betreffende vakgebied.

Uw tandarts heeft een aantal verwijspraktijken in de regio waar hij u naar kan verwijzen. Zo bent u er van verzekerd dat u terecht komt bij een vooraanstaand specialist op zijn vakgebied.