De endodontoloog

De endodontoloog is gespecialiseerd in het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen. Uw tandarts verwijst u naar hem indien er sprake is van een gecompliceerde situatie. Het kan gaan om een zeer moeilijk uit te voeren wortelkanaalbehandeling. Veelal gaat het om een herbehandeling van een tand of kies die reeds van een wortelkanaalbehandeling voorzien is.

Wij verwijzen naar het ACE te Amsterdam

www.endocentre.nl

Meer informatie kunt u vinden onder informatiefolders en links.